Podziękowanie za pomoc

Jako firma informatyczna, której działalność jest zlokalizowana na terenie Miasta Rzeszów, chętnie włączamy się w miarę naszych możliwości w pomoc organizacjom, które potrzebują wsparcia sprzętowego.

Cieszymy się, że przekazany sprzęt fundacji „APROBATA” umożliwi pracę zdalną wolontariuszowi i przyczyni się do czynienia dobra na rzecz innych ludzi. Szczególnie w tak trudnym okresie dla nas wszystkich.