Program POWER Działanie 2.18 w służbie JST (nabór maj 2017)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na 2017 rok. Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. 

Jeżeli zależy Ci na poprawie jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej.
To mamy dla Ciebie rozwiązanie spełniające wymogi tego projektu. Wystarczy kontakt, a my przedstawimy Ci rozwiązanie informatyczne …

poprawiające efektywność pracy JST ww. zakresie.

Planujesz wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje. Chcesz skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości wypełnij poniższy formularz, lub zadzwoń do nas na 17 78 01 616. Odpowiemy na każde Twoje pytanie.

 

projekt power 2.18