“Komunikat bezpieczeństwa w sprawie ostatnich cyberataków”

W związku z nasilającymi się atakami cybernetycznymi w Europie i Polsce Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu wydała zalecenia odnośnie ochrony systemów informatycznych. W trosce o Państwa bezpieczeństwo przesyłamy pełną treść tych rekomendacji.

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że ich pełne wdrożenie wymaga dogłębnej wiedzy technicznej. Dlatego oferujemy Państwu swoje doświadczenie i pomoc naszych specjalistów.

Rekomendacja l: przeprowadzenie przeglądu posiadanych kopii bezpieczeństwa systemów
teleinformatycznych. W przypadku ich braku bądź posiadania nieaktualnej wersji należy
podjąć natychmiastowe działania w celu ich utworzenia;

Rekomendacja 2: przeprowadzenie bieżących aktualizacji administrowanych systemów
teleinformatycznych;

Rekomendacja 3: przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród pracowników, w której
będzie zawarte ostrzeżenie o zagrożeniach oraz przypomnienie procedur zgłaszania
incydentów komputerowych;

Rekomendacja 4: w przypadku braku zespołu dedykowanego ds. bezpieczeństwa IT
w strukturach instytucji lub podmiotu, podjęcie działań mających na celu utworzenie takiej
komórki:

Rekomendacja 5: podjęcie bieżącej współpracy z dedykowanymi zespołami CERT.

Treść dokumentu >>

Sprawę prosimy potraktować poważnie, ponieważ atakami zostało dotkniętych już wiele organizacji, w tym ukraiński Gabinet Rady Ministrów, elektrownia w Czarnobylu, rosyjski gigant przemysłu petrochemicznego Rosnieft oraz międzynarodowa firma spedycyjna Maersk, a także firmy sektora energetycznego, banki, firmy telekomunikacyjne.
Kontakt:
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
al. Rejtana 55,
35-326 Rzeszów
Tel: 17 282 5000
Email: bok@zetorzeszow.pl

Dziękujemy za kontakt,
Zespół Biura Obsługi Klienta