Program Rządowy Aktywna Tablica – kolejny etap

Dyrektorzy Szkół już stoją przed dylematem zakupu konkretnych urządzeń w ramach budżetu, o który wnioskowali. Większość z nich w ramach prawa będzie zobowiązana do przygotowania zapytania o cenę i wysłania go do minimum 3 oferentów.

Istotnym elementem w  rządowym programie “Aktywna Tablica” jest to, aby kupujący wymagał (ma taki obowiązek), aby w ramach ceny kupowanych urządzeń zawarte były dostawa, montaż, uruchomienie sprzętu oraz szkolenie techniczne użytkowników. Dodatkowym elementem jest gwarancja na poszczególne urządzenie na minimum 2 lata.

Jako firma, która dysponuje odpowiednią ofertą specjalnie przygotowaną pod ten projekt, wszystkie przez nas dostarczone produkty i usługi będą zawierały wymagane specyfikacje.

Zapraszamy do składania zapytań o cenę pod  adresem tomasz.przybylo@zetorzeszow.pl.

Tutaj możesz pobrać wzór wniosku zapytania o cenę >>

Chcesz wiedzieć więcej, przejdź do strony AKTYWNA TABLICA>>