Projekt CZAS NA STAŻ

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. informuje, że

do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby chcące:

–  podnieść kompetencje w zakresie poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy

– zdobyć doświadczenie zawodowe dzięki stażom

– nabyć kwalifikacje poszukiwane na regionalnym rynku pracy.

CO OFERUJEMY?
– Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
– Pośrednictwo pracy
– Certyfikowane szkolenia zawodowe
– Płatne staże zawodowe do 5 miesięcy
– Subsydiowane zatrudnienie i wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY:
– wypłatę stypendium szkoleniowego
– pokrycie kosztów szkoleń zawodowych
– zwrot kosztów przejazdu na szkolenia
– stypendium stażowe
– zwrot kosztów przejazdu na staż
W ramach projektu możliwe jest również uzyskanie dofinansowania na doposażenie miejsca pracy (19 000,00 zł brutto), a także dofinansowanie do 50% kosztów zatrudnienia uczestnika projektu.

Wszelkie informacje dotyczące projektu oraz rekrutacji można pobrać ze strony z ogłoszeniem o naborze >>.

Biuro projektu:

BIURO PROJEKTU PARTNERA:
ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.,
al. Tadeusza Rejtana 55, 35-326 Rzeszów,
tel. 17 78 01 627
adres e-mail: czasnastaz@zetorzeszow.pl
www.zetorzeszow.pl 

BIURO PROJEKTU LIDERA:
Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno
tel. 13 43 234 47
adres e-mail: pig@pigkrosno.pl
www.pigkrosno.pl 

Skontaktuj się z nami telefonicznie, osobiście bądź e-mailowo


Projekt CZAS NA STAŻ – DRUGA EDYCJA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

FE_POWER_poziom_pl