ZETO-RZESZÓW członkiem Krajowego Klastra INDUSTRY 4.0

Miło jest nam poinformować, że firma ZETO-RZESZÓW dołączyła do Krajowego Klastra Industry 4.0. Jesteśmy jedną z pierwszych firm informatycznych, która dołączyła do tej słusznej inicjatywy stworzenia platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz zwiększenia znaczenia rozwiązań technologicznych Przemysłu 4.0 w kształtowaniu przyszłego wymiaru gospodarczego i innowacyjnego polskich przedsiębiorstw.

Podstawowym celem działalności Klastra jest informacyjne, kompetencyjne i technologiczne wspomaganie przedsiębiorstw, a w konsekwencji wzrost globalnej konkurencyjności polskiego przemysłu poprzez wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0.

Cele szczegółowe to:

  • Wsparcie transformacji cyfrowej, automatyzacji i robotyzacji polskich przedsiębiorstw.
  • Wsparcie procesu powstawania i promowanie polskich rozwiązań technologicznych Przemysłu 4.0.
  • Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorstw na terenie Polski.
  • Promowanie polskiego przemysłu za granicą.
  • Budowanie wspólnej marki firm reprezentowanych przez Członków Klastra.
  • Osiągnięcie spójności pomiędzy ofertą edukacyjną i naukową, a potrzebami rynku pracy szczególnie w obszarze automatyzacji i informatyzacji procesów produkcji.
  • Rozwój technologii skojarzonych i m.in. technologii szybkiego prototypowania,innowacyjnych technologii materiałowych w tym technologii kompozytów i kompozytów polimerowych.
  • Rozwój systemów wspomagających projektowanie i wytwarzanie w strukturze Przemysłu 4.0 opartych o komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, procesów produkcyjnych oraz zarządzania jakością w tym systemów CAx/MES/PLM/TCT/RP/CMT