Informacja dotycząca dofinansowania zakupu oprogramowania medycznego (e-recepta i EDM)

Na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 55/2019/DEF z dnia 31.05.2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców, Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 r. kompletu poprawnej dokumentacji, tj.:

  • wniosek o udzielenie dofinansowania ( zał. nr 1 do Zarządzenia),
  • specyfikacja dofinansowania ( zał. nr 2 do Zarządzenia),
  • potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów nabycia i sfinansowania w 2018r. albo 2019r. oprogramowania wykorzystywanego do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich (e-recepta) lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (EDM).

Po kliknięciu w link na samym dole Zarządzenia Prezesa NFZ nr 55/2019/DEF są spakowane pliki do pobrania na komputer. Tam znajdują się ww. załączniki gotowe do wypełniania.

Wysokość środków przekazywanych uprawnionemu świadczeniodawcy nie może przekraczać:

  • 800 zł, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT (poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1000 zł.)
  • 984 zł, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT (poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1000,00 zł powiększone o podatek VAT)
  • W przypadku wydatków przekraczających 1000 zł dofinansowanie liczone jest od kwoty 1000 zł lub 1000 zł powiększonej o podatek VAT.

KONTAKT Z KONSULTANTEM

Tel: 605 050 734 lub 17 78 01 613

PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU