Aplikacja Ultima Ratio

Aplikacja Ultima Ratio służy do obsługi postępowań arbitrażowych prowadzonych przez użytkowników w „Ultima Ratio” Pierwszym Elektronicznym Sądzie Polubownym przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.

Pozwala na przeglądanie materiałów spraw arbitrażowych, aktywne dokonywanie czynności procesowych, wprowadzanie nowych treści oraz łatwe gromadzenie materiału dowodowego.
Celem korzystania z aplikacji należy zarejestrować profil użytkownika w serwisie www.ultimaratio.pl.