Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy nowoczesny system CCTV – monitoringu

Zamawiający – firma to G&J Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie.
Miejsce wykonania monitoringu – hala produkcyjna w Korczynie.

Problem klienta

Klient dysponował analogowym systemem monitoringu, który stał się zawodny w codziennym działaniu. Widoczne były braki w pokryciu wizyjnym wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz oraz nie obejmował w pełni przyległego terenu. Cały monitoring był oparty na sprzęcie technologicznie już przestarzałym, dającym na wyjściu bardzo niewyraźny obraz.

Cel projektu

Zaprojektować i wdrożyć nowoczesny system CCTV oparty na kamerach cyfrowych przystosowanych do pracy w trudnych warunkach. Zbudowany system CCTV ma zapewnić otrzymanie wyraźnych i szczegółowych obrazów z nadzorowanego obszaru.

Proces rozwiązywania problemu

  • Przeprowadzenie inwentaryzacji
  • Wykonanie analizy
  • Stworzenie założeń
  • Zaprojektowanie architektury systemu
  • Dobór odpowiednich komponentów

Przyjęte założenia zostały oparte na nowym okablowaniu UTP niezbędnym do przyłączenia łącznie 40 kamer (30 wewnętrznych i 10 zewnętrznych) oraz dobudowaniu brakujących tras kablowych. Zamontowane w rejestratorach dyski twarde umożliwiają archiwizację nagrań do 30 dni.

Korzyści jakie osiągnęła firma G&J Sp. z o.o. to m.in:

  • Pełne pokrycie monitoringiem wizyjnym hali oraz placu przed budynkiem
  • Całodobowa obserwacja i rejestracja obrazu ze wszystkich kamer
  • Prostota w obsłudze, przejrzystość i funkcjonalność zbudowanego systemu
  • Rejestrator pozwala na podgląd, odtwarzanie wideo i konfigurację zdalną także przez przeglądarkę WWW
  • Obsługa systemy z wykorzystaniem urządzeń mobilnych przez dedykowaną aplikację, dzięki której możliwe jest przeglądanie obrazu na żywo, odtwarzanie nagrań i otrzymywanie alarmów wideo.

Dlaczego warto z nami współpracować?

Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania instalacji oraz projektów sieci logicznych. Nasze kwalifikacje są potwierdzone certyfikatem producenta wykorzystanego systemu okablowania strukturalnego. Posiadamy aktualne uprawnienia wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV.

Pełen proces współpracy z klientem

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji
2. Wykonanie analizy
3. Stworzenie założeń
4. Zaprojektowanie architektury systemu
5. Dobór odpowiednich komponentów
6. Montaż rozwiązania
7. Konfiguracja i szkolenie

Systemy monitoringu wdrażamy:

• w magazynach
• na osiedlach
• na stacjach benzynowych
• w sklepach
• w biurach (firmach)
• na parkingach
• w aptekach
• w szkołach
• w miastach i gminach (np. budynki urzędów)