Otrzymaliśmy potwierdzenie Autoryzowanego Resellera produktów Sharp NEC Display Solutions na rok 2021

Sharp Corporation wspólnie z NEC podjęli decyzję o nabyciu udziałów spółki zależnej od NEC- NEC Display Solutions aby być zależną od Sharp i razem z NEC tworzyć wspólne przedsięwzięcie.

NEC Display Solutions (NDS) jest odpowiedzialny za wyświetlacze B2B razem z firmą NEC Group, która posiada wyświetlacze LCD, produkty kina cyfrowego i profesjonalne projektory. Sharp rozszerza swoją działalność wyświetlaczy B2B o wyświetlacze LCD, profesjonalne projektory i tablice interaktywne.

Sharp ma swoje mocne strony na rynku japońskim, podczas gdy NDS koncentruje się głównie na Europie i Ameryce Północnej, dzięki czemu obie firmy się uzupełniają oraz można spodziewać się różnych efektów wzajemnej współpracy.