100% wsparcie cyfrowego rozwoju JST

STARTUJE Program Cyfrowa Gmina

CEL
Głównym celem programu Cyfrowa Gmina jest wsparcie gmin w procesie podniesienia poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa.

KTO MOŻE?
Każda gmina w Polsce może przystąpić do tego konkursu.

BUDŻET?
Gminy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych. Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie 100 tyś PLN, natomiast maksymalna to 2 mln PLN. Poziom dofinansowania uzależniony jest od:

  • L – liczba ludności w gminie
  • G – wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej
  • Gk – Wartość wskaźnika dla kraju w 2021 roku wynosi 2 098,22 PLN.

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ?

  • sprzęt IT i oprogramowanie
  • licencje niezbędne do realizacji e-usług oraz pracy i edukacji zdalnej
  • szkolenia w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji
  • analiza stanu cyberbezpieczeństwa – wymóg obligatoryjny

KIEDY?
I Runda – nabór zostanie uruchomiony już 18.10.2021 r. i będzie trwał 30 dni. Kolejne dwie rundy zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

GDZIE?
Składanie wniosku będzie się odbywać przez Generator Wniosków Grantowych dostępny na stronie https://bit.ly/3DKIA1K
Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina

POMOC
ZETO-RZESZÓW udziela wsparcia w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, oceny zapotrzebowania JST oraz określenia wydatków w ramach grantu. Wystarczy wejść na stronę internetową https://cyfrowagmina.zetorzeszow.pl i wypełnić formularz oraz po oddzwonieniu naszego koordynatora projektu umówić się z naszymi ekspertami na niezobowiązujące spotkanie.