Program Cyfrowa Gmina – diagnoza cyberbezpieczeństwa

Program Cyfrowa Gmina, czyli cyfryzacja Urzędów Gmin i Miast poprzez podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. To w wielkim uproszczeniu program, który umożliwia dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych na zakup oprogramowania i niezbędnego sprzętu IT.

Jednak w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o powierzenie Grantu, każda gmina jest zobligowana wykonać zadanie dotyczące przygotowania oceny diagnozy cyberbezpieczeństwa w oparciu o załącznik nr 8 do dokumentacji konkursowej.

Aby ułatwić to zadanie osobom odpowiedzialnym w gminie za jego realizację, przygotowaliśmy narzędzie umożliwiające przeprowadzenie diagnozy w sposób zdalny.

Wystarczy wejść na stronę cyfrowagmina.zetorzeszow.pl i tam wypełnić formularz (zajmie to max. 45 s.), dzięki któremu uzyska się dostęp do wersji demonstracyjnej narzędzia.

Późniejsza współpraca z nami będzie polegać na udzieleniu odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach ankiet online (dostęp do pełnej wersji narzędzia), które następnie zostaną poddane pełnej analizie i opracowaniu załącznika nr 8 do dokumentacji konkursowej.

Zaletą tego rozwiązania jest krótki czas realizacji i niska cena, którą ujawnimy zainteresowanym, już przy skorzystaniu z wersji demonstracyjnej.

Dodatkowo, na życzenie możemy przygotować „Raport o stanie cyberbezpieczeństwa” organizacji oraz zaleceń i rekomendacji wskazujących obszary do doskonalenia, co będzie stanowić istotną wartość dodaną dla Urzędu Miasta lub Gminy i jednostek podległych.

Program współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.