Dotacje UE wspierające rozwój informatyczny firm już od 28.10.2019 r.

1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP – nr naboru RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19

Kiedy należy składać wnioski?

Nabór wniosków rozpoczyna się 28 października 2019 r. Wnioski składane są w terminie do 17 stycznia 2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 sierpnia 2020 r.

Na co dofinansowanie?

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych, lub ulepszonych produktów lub usług. Musi zostać wykazana innowacyjność produktowa w zakresie wdrożonego rozwiązania.

W co można zainwestować?

Jakie pieniądze są do pozyskania?

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

  • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,
  • dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

  • dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi: minimalna 300 000 PLN, maksymalna 4 000 000 PLN,
  • dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych prac B+R: minimalna 300 000 PLN, maksymalna 10 000 000 PLN.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zakresie doradztwa na poziomie tworzenia wniosku oraz doboru odpowiedniego rozwiązania IT, prosimy o kontakt.