Jakie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych ciążą na pracodawcy? – eksperckie informacje i narzędzie

Dotarliśmy do ciekawych artykułów, które powinny pomóc zrozumieć, na czym polegają obowiązki (RODO i inne) wprowadzane w czasie pandemii koronawirusa.

Deloitte Polska: 

INFOR.PL: 

ZETO-RZESZÓW: 

Narzędzie: 

Krótko o narzędziu

Aplikacja inspektor365.pl pozwala w sposób uporządkowany, jasny i czytelny na prawidłowe wywiązywanie się z przepisów RODO w sektorze prywatnym i publicznym. Jego główną zaletą jest prostota obsługi oraz zagwarantowana poufność gromadzenia w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji na temat procesów przetwarzania danych osobowych. 

Funkcjonalności aplikacji

  • Struktura organizacyjna 
  • Aktywa i urządzenia 
  • Rejestr Czynności Przetwarzania 
  • Rejestr Osób Upoważnionych 
  • Integracja z systemami informatycznymi 
  • Automatycznie sporządzane raporty i zestawienia 
  • Moduł do zarządzania korespondencją RODO 
  • Zasobnik elektronicznej dystrybucji dokumentów 
  • Baza wiedzy – ogólnej i tej wymaganej 
  • Rejestr incydentów RODO – z możliwością informowania kontrahentów i UODO 

Cyfryzacja zasobów związanych z utrzymaniem odpowiednich standardów przetwarzania danych osobowych i trzymaniem tego procesu w ryzach wymaga od nas nie tylko wiedzy, ale również stosowania odpowiednich narzędzi.  

Zawsze lepiej mieć wszystko pod ręką. Udostępniać to, co jest konieczne i komu trzeba. W razie audytu przygotowanie do niego jest krótkie i pozbawione zbędnych bodźców stresogennych. Więc jeśli jesteś zainteresowany/a aplikacją ułatwiającą pracę IOD czy ADO to zapraszamy do kontaktu.  

Kontakt: https://inspektor365.pl/kontakt/