ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. dołączyło do klastra e-Południe, który formalnie zarejestrowany jest jako STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO.

Klaster e-Południe działa w i dla środowiska Małych i Średnich Operatorów Telekomunikacyjnych. Animuje projekty, które wspierają branżę i wzmacniają potencjał MiŚOT.

Dzięki temu członkostwu będziemy mogli lepiej odpowiadać na potrzeby i bolączki mieszkańców osiedli, na których jesteśmy obecni oraz szybciej dostosowywać ofertę produktów (TV, Internet, Telefonię) do ich potrzeb.

Cele Stowarzyszenia zostały sformułowane w pięciu grupach: 

Cele biznesowe: 

  • wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań produktowych, technologicznych i organizacyjnych w poszczególnych firmach wchodzących w skład Klastra, 
  • rozwój i wzmocnienie potencjału innowacyjności Klastra e-Południe, 
  • przyspieszenie transferu nowych technologii do lokalnych operatorów telekomunikacyjnych dla poprawy ich pozycji konkurencyjnej w swoim sektorze; 

Cele innowacyjne (B+R): 

  • nawiązanie ścisłej współpracy z jednostkami naukowymi w celu usprawnienia procesu transferu technologii i wdrażania nowoczesnych rozwiązań; 

Cele infrastrukturalne i aglomeracyjne 

  • współpraca z ośrodkami regionalnymi wspierającymi rozwój Klastrów i lokalny rynek pracy korzystanie ze specjalistycznych usług doradczych dotyczących opracowywania planów rozwoju i ekspansji Klastra oraz w zakresie jakości, innowacji i nowych technologii; 

Cele społeczne 

  • wzrost gospodarki sieciowej (e-usługi), wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego; 

Cele sieciowe 

  • budowanie kultury współpracy i zaufania w Klastrze, 
  • promocja i budowanie wizerunku Klastra. 

Cieszymy się, że mogliśmy dołączyć do grona operatów w klastrze, którzy na co dzień dystrybuują wysokiej jakości sygnał TV oraz dostarczają szybki i tani Internet swoim klientom.