100% finansowanie cyfrowego rozwoju i podniesienia cyberbezpieczeństwa w powiecie

Oferujemy swoją pomoc w pełnym zakresie cyfrowego rozwoju powiatu oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa.

  • Pomagamy w niwelowaniu braków sprzętowych i zwiększania cyberbezpieczeństwa
  • Podnosimy kompetencje cyfrowe urzędników
  • Pomagamy w opracowaniu analizy cyberbezpieczeństwa
  • Prowadzimy konsultacje w obszarze doposażenia serwerowni oraz modernizacji i rozbudowy wewnętrznej sieci LAN

Kto może uzyskać do 100% dofinansowania?

  • Powiat (miasta na prawach powiatu są wykluczone)

Na co można uzyskać wsparcie?

  • Analiza stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
  • Zadania związane z cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
  • Edukacja cyfrowa dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.

Termin składania wniosków:

  • do 11 września 2022 r.

Wysokość wsparcia:

  • 100.000 – 350.000 zł.

Po więcej szczegółów zapraszamy na https://bit.ly/3zrxTls